MIR-Methode Kring

Wat kan je daarvan verwachten?
  1. Vragenronde
  2. Thema-bespreking
  3. Groepshelingen

We komen met een groepje mensen bij elkaar. Je kan aan mij, MIR- Methode begeleider al je vragen over de MIR-Methode stellen.

Praten is verwerken

We kunnen met elkaar praten over een bepaald onderwerp. We komen allemaal weleens moeilijke dingen tegen. Dan is het fijn om aan elkaar te vertellen hoe ieder daar mee omgaat. Over het algemeen willen vrouwen graag praten, delen en mannen willen vaak handelen, doen.

Thema

Met elkaar kunnen we ook aan een bepaald thema werken, denk hierbij aan verslavingen, boosheid en dat wat bij jullie leeft, of ter tafel komt. We kunnen eventueel een video van een thema laten zien en bespreken:

Hoe is dat; Ken je iemand; Herken je zaken, enzovoort

Bekijk de instructievideo deze staat op de pagina:MIR-Methode MOM

Misschien ken jij wel iemand die ook mee wil doen. Wat we dan wel van je vragen is, dat je de video van de 9 stappen hebt bekeken. Het fijnste is, dat je de methode hebt gedaan of er nog mee bezig bent.

Groepsheling

Tot slot doen we de MIR-Methode met elkaar samen. Omdat er dan de kracht van gelijkgestemden ontstaat. Denk maar aan hoe jij je prettig voelt met je liefste vrienden bij elkaar, of samen op een dansvloer etc. Een heel bijzonder moment is dat we met elkaar, voor een bepaald persoon de negen stappen samen doen. Dus met elkaar geven we heling aan één persoon. Als er voldoende tijd is kunnen we dat voor meerdere mensen van de groep doen.

Bijdrage

We vragen € 5,00 per persoon voor deze avond. De data zie je hieronder en  op de website van de MIR-Methode. Mensen vinden het fijn om met elkaar te delen, ervaringen uit te wisselen, kortom: met gelijkgestemden bij elkaar te zijn. Je mag vaker komen.

Naast de MIR-Methode Kringen worden ook workshops over de MIR-Methode gegeven, deze kan je lezen op de betreffen de pagina

Eerstvolgende kring. WEGENS CORONA virus worden de kringen door geschoven naar een nader te bepalen dag en tijdstip 

……       Inloop    9.30 uur. Start 9.45 uur Eind 11.15 uur ……       Inloop 19.45  uur. Start 20.00 uur Eind 21.30 uur

Opgave via deze pagina of info@terra-mater.nl of 0529 426 922

Kosten € 5,00